Případové studie

Případové studie

Měření

Firma Plasty Mladeč měla problém s ověřováním kvality dodávek svých tiskových strun pro dnes moderní 3D tiskárny. Tolerance požadovaná u tohoto výrobku je +-0,05mm. Dříve používané způsoby kontroly se ukázaly jako zcela nedostatečné, a tak byla oslovena společnost Kinalisoft, která vytvořila zařízení sledující 4 struny najednou, a to ve dvou rozměrových variantách a v nespočtu barevných variací a typů materiálu. O případné odchylce je okamžitě informován operátor. Nezbytnou součástí řešení byl i objektiv VICO WWH05-110AT.

Výrobce součástek pro mobilní telefony potřeboval měřit velikost krycího skla telefonu. Toto zadání vyžadovalo obzvláště vysokou přesnost měření. Proto byl využit bi-telecentrický objektiv VICO, který má oproti endocentrickým objektivům odchylku měření jen <0.1 %. Bi-telecentrické objektivy se postupně stávají u takovýchto zadání metodou první volby, protože mohou nejen poskytnout vysokou přesnost, ale také ušetřit obrovské časové náklady při programování příslušného softwaru a přípravě systémů.

Zákazníkem byla firma, která si při výrobním procesu potrpí na absolutní přesnost bez jediného kompromisu. U tohoto zadání šlo o měření s požadavkem přesnosti <10um při výrobě zadního krytu hodinek. Navíc zákazník potřeboval připravit řešení na míru již během jednoho měsíce. To se zdařilo a dodaný objektiv VICO DTCM35F-64 optimalizovaný na 35mm senzor splnil zadání zákazníka na jedničku.

Během výroby mobilních telefonů existuje možnost vzniku defektů. Vzniklé defekty se odstraňují za použití laseru. Před jeho použitím je ale zapotřebí velmi přesně zaměřit pozici těchto defektů. To je dosti obtížné, protože defekty jsou hodně malé a s malým kontrastem. Za použití objektivu VICO WWH05-180 se ale toto složité zadání podařilo splnit.

Kontrola

Zákazníkem byla společnost Metrie, český výrobce měřících zařízení. Potřebovali nahradit nepřesnou a drahou ruční výstupní kontrolu skládacích metrů automatizací. Klíčová byla kontrola veškerých rozměrů uložených výrobci délkových měřidel zákonem. Kinalisoft navrhl a úspěšně zrealizoval řešení v podobě jednoúčelového stroje umožňujícího po ručním založení skládacího metru jeho kompletní analýzu a kontrolu veškerých rozměrů. Výsledný produkt je schopen automaticky kontrolovat skládací metry s přesností větší než 0,025mm a rychlostí kratší než 30s. V tomto řešení byl použit objektiv VICO DTCM125-26.

Zákazník potřeboval nalézt během procesu kompletace baterií přesnou pozici pro umístění baterie, přičemž požadavek na přesnost činil 15um. Zákazník testoval objektivy od jiných výrobců než VICO, ale všechny selhaly v dosažení požadované přesnosti. Osvědčil se až objektiv VICO DTCM125-150, který požadované náročné zadání splnil.

Čeští zákazníci

Naše společnost Kinalisoft používala již dávno předtím, než se stala distributorem objektivů VICO, tuto značku na všech svých instalacích komplexního řešení strojového vidění. Právě na základě výborných zkušeností jsme se rozhodli nabízet tuto značku jako distributor i dalším zákazníkům.